Katrien (Gitana Bandarin)

coördinatie

Katrien (Gitana Bandarin)

Katrien is het hart van de Steungroep SOS Animales Sagunto. Zij heeft zelf in Sagunto gewoond en heeft een stevige vriendschapsband met Carmen die zich ten volle geeft aan haar asiel. Katrien is door Carmen officieel aangewezen als verantwoordelijke voor de Nederlandstalige afdeling van SOS Animales Sagunto.
Katrien ondersteunt Carmen hier om hulp in welke vorm dan ook te organiseren en bespreekt welke honden eventueel naar België kunnen komen om hier of in Nederland hun gouden mandje te vinden. Zij zorgt voor de gehele bemiddeling van adoptie, coördineert de huisbezoeken en houdt contact met andere dierenorganisaties. Kortom, mochten er vragen zijn dan neemt je contact op met Katrien. Dat kan via de Facebookknop hier of via het contactformulier op deze website.

Socials