Politieel akkoord…

En dan is er ook tussen alle leed, ook eens goed nieuws te melden ! Op 13/09 j.l. ging onze presidente Carmen het officieel document ondertekenen op het kantoor van de lokale politie, van het naburige grondgebied Almenara. In dit document werd vastgelegd dat alle dieren, gevonden, gewond of zonder nadrukkelijke chip en zodoende niet mogelijk om de eigenaar te vinden, verplicht moeten worden afgegeven of binnen gebracht in ons asiel. Hiermee ontsnappen talloze dieren van dit specifiek grondgebied aan een rit naar een dodingsstation. Ondanks de véle tegenwerkingen van officiële instanties, bij wie het asiel een doorn in het oog is, is dit voor ons een hele (h)erkenning. Uiteraard is dit voor een asiel die enkel kan bestaan door giften en vrijwilligerswerk, een zware belasting. Doch het feit dat deze dieren niet meer de “zekere” dood tegemoet gaan, door toedoen van onverantwoordelijke eigenaars, is een overwinning op zich !